2227773

Asylboenden i Sverige är Ömsens nya nisch

Ömsens nya nisch i Sverige är försäkring av asylboenden.

Efterfrågan ökar hela tiden – och för Ömsen betyder det provisionspengar in i bolaget och inga utgifter.
Som Nya Åland berättade i fredags står Ömsens verksamhet i Sverige för 15 procent av bolagets premieintäkter. Dessutom får bolaget provisioner som flyter in i form av försäkringspremier från boenden för asylsökande flyktingar i Sverige, en ny nisch.

Asylboenden betraktas som högriskprojekt eftersom de titt och tätt har stuckits i brand och andra försäkringsbolag säger nej till fastighetsägarna. Här kommer Ömsens dotterbolag Svenska Träförsäkringar in i bilden. Sedan tidigare försäkrar dotterbolaget osprinklade sågverk.

Ömsens vd Dan-Erik Woivalin berättar att försäkringsbolaget under många år arbetat upp goda kontakter med Lloyd´s syndikat i London, en samling aktörer på försäkringsmarknaden som tillsammans erbjuder försäkringar, gärna av udda objekt.

Därför kontaktade Ömsen London när flyktingarna i höstas behövde tak över huvudet i Sverige med frågan om intresse fanns för att försäkra boenden för asylsökande. Svaret var ja.

Svenska Träförsäkringars riskingenjör inspekterar boendena och presenterar dem för London-syndikatet. Om svaret blir ja försäkras boendet, försäkringspremierna går till London och Ömsen får provision för förmedlingen.

Syndikatet tar risken – och betalar ut skadeersättningen i fall något händer – och risken för Ömsen är noll.

Upplägget följer modellen ju högre risk, desto högre premier – och desto mera pengar på provisionskontot för Ömsen.

Dan-Erik Woivalin förtydligar:

– Vi är inte ute efter högriskprojekt bara för att få högre provisioner. Vi tackar nej till en hel del prospekt bara för att risken är för hög.

Läs mer i Nya Åland tisdag!2229870

Vem ärver tronen efter Ehn?

Vad heter Moderat Samlings nästa ordförande? Åtta namn nämns. Moderat Samlings valberedningsgrupp diskuterar redan frågan om vem som...

2228679

55 döda funna nära cykelbana

De döda avled för tusen år sedan. De brändes och begravdes vid sin gård. Eventuellt brott är preskriberat. Nu hittas brända...

2228172

Fortsatt skyddszon mot päronpesten

Flera odlingar drabbas när skyddszonen för att häva utbrottet av päronpest lämnas oförändrad. – Vi vet inte helt säkert om...

Ams och Åda tar över it-system

Myndigheten Ams och Åda, Ålands digitala agenda, tar över driften av det åländska studiestödssystemet från Carus. En anställd...

2228411

”Obalanserad rapportering av alkohol och droger”

Journalister jobbar under stress med begränsade resurser, samtidigt som drogfrågor är känsliga ämnen. Det menar Jessica Gustafsson,...

2059875

Årets studenter offentliga

Studentexamensnämnden offentliggör i dag listan på årets studenter. Här hittar ni listan med de åländska namnen: Ålands lyceum...

2229292

Chipsglädje i riksdagen

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström tackade i fredags för riksdagskollegornas stöd och omtanke kring chipsfabriken i Haraldsbys öde...

2229535
Bildspel

Bildspel från Brändöluffen

Loppet Brändöluffen avgjordes i lördags. I dagens Nya Åland kan du läsa om loppet och vinnarna. Här hittar ni ett bildspel från...

2229289

Sjöfarten satsar tungt på miljöteknik

Åländsk Centers ordförande och BSPC:s sjöfartsrapportör Jörgen Pettersson deltog i förra veckan i European Maritime Days i Åbo...

2074429

Ehn lämnar som ordförande

Johan Ehn ställer inte upp för återval när Moderat samling ska välja ny partiordförande 2017, det skriver han i ett pressmeddelande....