DELA
Foto: <07_Bildrubrik>INTE MÅNGA SJÄLVMORD Här har antalet självmord på Åland räknats om till motsvarande antal per 100 000 invånare och då hamnar vi näst lägst i Norden, efter Norge.

Vi har inte fler självmord här

Årligen inträffar det endast något enstaka självmord på Åland. Året 2012 var ett undantag, då registrerades åtta självmord.
Annars har faktiskt trenden dessutom varit nedåtgående i Norden. Detta enligt landskapets nya folkhälsorapport. Färre och färre väljer att ta sitt eget liv – tvärtom vad många tror.

Under perioden från år 2007 till 2011 begicks 13 självmord på Åland medan 35 personer på Åland berövade sitt eget liv under åren 1999–2006. Enligt nordisk jämförande statistik är självmorden på Åland ungefär på samma nivå som i de övriga nordiska länderna, med undantag för att den är betydligt högre i Finland.

Den allmänna trenden i de nordiska länderna är att självmordsfrekvensen sjunker i alla åldersgrupper, men trenden är vacklande bland män i åldersgruppen 18-31 år.

– På grund av det ringa antalet årliga självmord på Åland kan man inte från statistiken utläsa någon trend för en så pass liten befolkning som Ålands, påpekar hälsovårdsinspektör Ulla-Liisa Latvala, som sammanställt rapporten.