DELA

Mandatfördelningen i lagtinget efter förhandsrösterna

Parti Mandat 2015 Mandat 2011 Röster 2015 Röster 2011
Ålands Framtid rf 2 st 3 st 321 st 1286 st
Obunden Samling på Åland rf 2 st 4 st 425 st 1639 st
Moderat Samling för Åland rf 6 st 4 st 1013 st 1810 st
Socialdemokraterna 5 st 6 st 885 st 2404 st
Åländsk Center rf 7 st 7 st 1082 st 3068 st
Hållbart Initiativ 0 st 0 st 33 st 0 st
Åländsk demokrati 1 st 0 st 167 st 0 st
Liberalerna på Åland rf 7 st 6 st 1270 st 2630 st