DELA

Mandaten då 11.000 röster räknade

Såhär ser fördelningen ut i lagtinget då fyra områden återstår:

Parti Mandat 2015 Mandat 2011 Röster 2015 Röster 2011
Ålands Framtid rf 2 st 3 st 801 st 1286 st
Obunden Samling på Åland rf 3 st 4 st 1106 st 1639 st
Moderat Samling för Åland rf 5 st 4 st 1809 st 1810 st
Socialdemokraterna 4 st 6 st 1524 st 2404 st
Åländsk Center rf 8 st 7 st 2618 st 3068 st
Hållbart Initiativ 0 st 0 st 83 st 0 st
Åländsk demokrati 1 st 0 st 399 st 0 st
Liberalerna på Åland rf 7 st 6 st 2496 st 2630 st