DELA

Två Eckeröbor har bemött besvären mot Åland Ring

MOTOR. I september i fjol beviljade Ålands miljö- och hälskoskyddsmyndighet ett miljötillstånd för Åland Ring; fordonsparken som Åland Motor Event AB har tänkt att bygga i Eckerö kommun.
Sex besvär mot miljötillståndet har lämnats in till Ålands förvaltningsdomstol. Däribland ett från Åland Motor Event som vill se en ändring av tillståndsvillkoren gällande bullernivåer.
Med anledningen av det stora antalet yttranden har förvaltningsdomstolen valt att låta alla personer som kan vara en part i ärendet att lämna in skriftliga bemötanden till besvären. Tidsfristen för detta är satt till i dag.
Och hitills har förvaltningsdomstolen fått in ett sådant bemötande från två Eckeröbor som menar att motorbanans verksamhet kommer att menligt påverka deras boendemiljö samt försvåra uthyrning, till att motsatsen har bevisats. (tv)