DELA

Skattesmäll – då ser IFK över sina rutiner

FOTBOLL. IFK Mariehamn ab åker på en skattesmäll om 100 000 euro efter att skatteförvaltningen granskat de fyra senaste verksamhetsåren.
Huvudtränaren Pekka Lyyskis anställningsform som konsult godkänns inte, och nu kan klubben komma att se över utformningen av kontraktet.
Det var under tisdagen som Tidningen Åland avslöjade att IFK Mariehamns aktiebolag tvingats betala omkring 100 000 euro i uteblivna skatter.
Huvudorsaken är tränaren Pekka Lyyskis arvode. IFK betalar ett konsultarvode till Lyyski, 61, via hans bolag Sporeko, en anställningsform som skattemyndigheterna inte godkänner.
IFK ab har besvärat sig mot beslutet, men ordföranden Robert Söderdahl säger till Nya Åland att det kan bli aktuellt att se över Pekka Lyyskis kontraktsform med IFK framöver förutsatt att besväret avslås.
– Då är vi tvungna att sätta oss ner och diskutera med Pekka och rätta oss till de regler som i så fall gäller. Det måste ju bli konsekvensen om vi har haft fel. Men samtidigt vill vi avvakta, vi anser att vi har gjort rätt och går besväret igenom har vi ingen anledning att ändra på något. Samtidigt är det jättesvårt att sia om våra chanser att få rätt, men förhoppningsvis får vi besked redan i september, säger Robert Söderdahl.
Hur skiljer er tolkning sig från skatteförvaltningens?
– De anser att det är ett anställningsförhållande medan vi anser att han har så mycket andra sysslor i det bolag han är vd för, och där han inte har tillgång till de allmänna förmåner som våra anställda har. Vi hävdar att han har jobbat på konsultbasis hos oss.
Hur länge har Pekka Lyyskis kontrakt varit på konsultbasis och varför?
– Jag vet inte exakt, men förmodligen sen hösten 2007 då IFK Mariehamn blev ett aktiebolag.
– Det är svårt att sia om orsakerna, men vi har fortsatt att handla enligt tidigare modell. Tyvärr lade vi ingen vikt vid formen när vi förlängde Pekkas kontrakt. Det borde vi kanske ha gjort.
Hur stort är ditt ansvar som ordförande?
– Jag har ett stort ansvar, förstås.
Skatteförvaltningens granskning av IFK ab gäller för de fyra senaste verksamhetsåren, från 2010 till hösten/vintern 2013. Granskningen inleddes i höstas och därefter har IFK ab successivt betalat in de uteblivna skattepengarna.
Förutom Pekka Lyyskis kontraktsform fick IFK ab även anmärkningar på huvudtränarens kilometerersättning samt att klubben har betalat resor för de utländska spelarna.
– Kilometerersättningen var inte rätt utbetald men det har vi nu korrigerat. Resorna till våra utländska spelare har setts som en löneförmån, vilket vi inte har ansett att det är. Men vi har sett över och ändrat våra rutiner nu. Den frågan är komplex, till och med den person som granskade siffrorna var osäker på hur de betalda resorna skulle tolkas, säger Robert Söderdahl.
– Jag tror att det är ganska vanligt när man är föremål för en granskning att det kommer en rad punkter som uppmärksammas och ifrågasätt. Jag tror att det är väldigt sällan ett företag, vilket det än må vara, klarar sig utan anmärkning.
Har felen påtalats av era revisorer?
– Nej, det har de inte gjort.
Vilket betalningsansvar har ni som förening och vilket har Pekka Lyyski?
– Om vi uppfattas som arbetsgivare ska vi ansvara för att arbetstagarens skatt samt sociala kostnader betalas. Det har vi nu gjort retroaktivt, men egentligen ska skatten betalas av arbetstagaren och det övriga av arbetsgivaren. Går inte vårt besvär igenom får vi lösa det med Pekka och hans bolag när det blir aktuellt.
Nya Åland har varit i kontakt med Pekka Lyyski som avböjer att kommentera ärendet.
– Robert Söderdahl är rätt person att kommentera som min uppdragsgivare i IFK Mariehamn, säger Lyyski.Oskar Magnusson

oskar.magnusson@nyan.ax