DELA

Salomaa i ÅSSF:s styrelse

SKYTTE. Dan Salomaa valdes i slutet av oktober in i ÅSSF:s styrelse när föreningen hade sitt höstmöte. Han ersätter Peter Hellsten och förutom Salomaa består styrelsen för 2009 av ordförande Lennart Åkerblom, ledamöterna Kristina Nordlund, Ted Holmström, Fredrik Blomqvist, Tomas Mörn och Sandra Österman samt suppleanterna Jan Stenroos och Eva Söderström. (jl)