DELA

Omlottning i öspelsfotbollen?

ÖSPEL. Lottningen till herrfotbollen i sommarens öspel på Isle of Wight måste kanske göras om. I och med att 15 lag deltar ska lagen delas in i tre grupper med fem lag i varje grupp och inte i fyra grupper som nu är fallet. Under helgen kommer den tekniska kommittén för fotbollen ha mailkonferens för att reda ut problemet och tanken är att det ska vara utrett på måndag. Det kan fortfarande bli så att den ursprungliga lottningen kommer att gälla. (ds)