DELA

Nej till utbyggnad av WHA

IFK Mariehamns önskan om en utbyggnad av läktaren på WHA till att rymma 3000 platser, behandlades av stadsplanenämnden i måndags kväll. Men enligt stadsarkitektkontorets beredning är utbyggnaden inte ändamålsenlig och strider mot den gällande stadsplanen. Nämnden vill trots det att stadsarktitektkontoret tittar på ärendet igen för att försöka få till en mindre utbyggnad som ryms inom det nuvarande området. Ärendet ligger därför åter på stadsarkitektkontorets bord. (mn)