DELA

MSF höll årsmöte

SEGLING. Pia Aarnio och Daniel Björkbom valdes in som nya medlemmar i Mariehamns seglarförenings styrelse då föreningen höll årsmöte i helgen.
Under mötet, som hade lockat trettio medlemmar till Club Marin, diskuterades bland annat medlemsavgiftens storlek. Mötet beslöt att hålla avgiften på nuvarande nivå och att ge befrielse från medlemsavgift för dem som sitter med i nämnderna.
Under mötet hyllades även medlemmar som under året på olika sätt gjort förtjänstfulla insatser för föreningen med blomsterbuketter. (ml)