DELA

”Motsvarar vår förhoppning”

GOLF. Sedan tidigare står det klart att de nuvarande krögarna som driver restaurangen på Ålands golfklubb i Kastelholm kommer att få svårt att fortsätta då arrendeavtalet förändras efter nyår och hyran mer än fördubblas.
Men intressenter till att i egen regi arrendera och driva restaurangen saknas inte.
– Det stämmer att vi har mottagit ett hyggligt antal intresseanmälningar från presumtiva krögare. Enligt vår bedömning är flera av de som anmält intresse erfarna krögare som väl motsvarar vår förhoppning, säger ÅGK:s ordförande Håkan Clemes som är hoppfull inför utsikterna att ha klart med en krögare före nyår.
Under höstmötet i söndags informerade Clemes vidare om ÅGK:s planer på att överta delar av Kastelholms kungsgård som skulle kunna skapa flera möjligheter för klubben, bland annat att förlänga golfbanorna. Såväl Museibyrån som landskapsregeringen har hittills varit positivt inställda till planerna, enligt Håkan Clemes. (om)