DELA

MLK och IFK fick FSI-stöd

ALLMÄNT. Finlands Svenska Idrott har delat ut nästan 100.000 euro i föreningsstöd för innovativ idrottsverksamhet på svenska i Finland. På Åland har IFK Mariehamns fotbollssektion beviljats 2000 euro och Mariehamn Lawn-Tennis Klubb 400 euro.
I år prioriterade FSI barn- och ungdomsverksamhet och man uppmuntrade även till deltagande i idrottsutbildning och kunskapshöjande verksamhet samt informationsspridning. Dessutom har man uppmuntrat att söka bidrag för projektverksamhet med idrottsligt innovativa lösningar.
– Det är ytterst glädjande att föreningarna i Svenskfinland nu kommer att satsa på ledar- och tränarutbildning, vilket framgår ur ansökningarna. Det här betyder att vi i framtiden kommer att ha kunniga föreningsmänniskor som fostrar barn och ungdomar till en sund idrottsverksamhet i klubbarna. Jag är speciellt nöjd att FSI med hjälp av de finlandssvenska fonderna kunnat hjälpa föreningarna på detta sätt, säger FSI:s generalsekreterare Michael Oksanen.
Drygt hundra föreningar ansökte om FSI:s föreningsstöd 2011. (ml)