DELA

Mer bidrag till skidmästerskap

SKIDNING. IF Åland/Ålands Idrottsdistrikt har ansökt om ytterligare landskapsstöd för att arrangera Finlandssvenska mästerskapen i skidning (FSSM) 2010 i Jomala vid Vikingahallen.
De har tidigare beviljats 40 procent av godtagbara kostnader, dock högst 10.280 euro av den uppskattade totalkostnaden på 25.700 euro. Men kostnaderna för arrangörerna har ökat i och med de nya kraven för genomförandet av tävlingen som har tillkommit, bland annat gällande tidtagning och speaker.
Totalkostnaden för evenemanget beräknas nu i stället uppgå till 33.550 euro och IF Åland/Ålands Idrottsdistrikt har beviljats ett ytterligare evenemangsbidrag om 40 procent av godtagbara kostnader, dock högst 3.140 euro. Det totalt beviljade bidraget för evenemanget uppgår därmed till 13.420 euro. (mn)