DELA

Läktare planeras vid konstgräset i Mariehamn

FOTBOLL. När bildningsnämnden i Mariehamn håller möte på onsdag ska man diskutera om en träläktare ska byggas invid konstgräsplanen i Mariehamn.
Tanken är att personalen vid anläggningen bygger läktaren i egen regi under sommaren 2012. Läktaren skulle placeras väster om konstgräsplanen, det vill säga mellan konstgräset och Islandia och den skulle få ungefär 180 sittplatser.
Bildningsdirektörens förslag inför mötet är att anhålla hos stadsstyrelsen om tillstånd att bygga läktaren. (ml)