DELA

Kunderna nöjda med Mariebad

SIMNING. Mariebads kunder är överlag nöjda. Det visar en ny undersökning från ÅSUB där 252 badhusbesökare har intervjuats. Utifrån deras svar har ÅSUB räknat fram ett ”nöjdkundsinedex”.
– Mariebad har fått ett nöjdkundindex på 74 vilket är ett mycket bra betyg. Rent generellt har kunderna varit nöjda eller mycket nöjda även med anläggningens olika delområden såsom personalens bemötande och olika faciliteter. På en femgradig skala, där 5 representerar ett mycket bra betyg, har hela nio av 13 olika delområden fått över fyra i medelbetyg, skriver fritidschef Maria Hägerstrand-Mattsson i ett pressmeddelande.
Fritidsnämnden har tagit del av undersökningen och beslutat att vissa åtgärder ska genomföras med anledning av resultatet. Bland annat ska insynen till damernas omklädningsrum från korridoren och från ångbastun åtgärdas, äventyrsbadet ska kompletteras med en liten rutschkana för barn under sju år och anläggningen ska inventeras vad gäller framkomlighet för funktionshindrade. Alla åtgärder ska genomföras inom 2011. (ml)