DELA

Konstgräsbesökare kan parkera vid skolor

FOTBOLL. Ålands landskapsregering har meddelat fritidsnämnden i Mariehamn att totalt 191 parkeringsplatser vid Ålands lyceum och Ålands yrkesskola kan samutnyttjas om en konstgräsplan anläggs på sandplanen i Idrottsparken. I byggloven för Islandia och WHA-läktaren ingår att parkeringsmöjligheter skall finnas på Idrottsparkens sandplan, och eftersom staden planerar en konstgräsplan där försöker man hitta ersättande parkeringsmöjligheter någon annanstans. Parkeringsplatserna vid skolorna skulle dock inte helt räcka till, så resterande platser skulle fås från Idrottsgårdens parkering, 92 stycken, samt genom den stadsplan som staden godkänt för området norr om Islandia, minst 53 platser.
På måndag håller fritidsnämnden möte. Fritidschefen föreslår att man då godkänner och skickar en anhållan om omfördelning av parkeringsplatserna till byggnadsnämnden. (ml)