DELA

Inget bidrag till skidtunnel

SKIDNING. Jomala IK får inte det bidrag på 40.000 euro som föreningen ansökt om. Pengarna skulle gå till att utreda förutsättningarna för att bygga och driva en skidtunnelanläggning i Jomala. Landskapsregeringens bedömning är att de ekonomiska förutsättningar för en sådan anläggning är för dåliga med tanke på Ålands låga befolkningsunderlag. De visar på liknande anläggningar i närregionen som har större uppsamlingsområden, och där är problemen med lönsamheten stor på grund av de höga driftskostnaderna. (mn)