DELA

Ingen budohall byggs nu

BUDO. Kultur- och fritidsnämnden diskuterade förra veckan förverkligandet av ett budohus i Mariehamn. Nämnden har tittat på olika alternativ och kommit fram till att om en budohall ska prioriteras så bör det göras som en ombyggnad av Idrottsgårdens före detta simhall.
Man tycker dock att Övernäs skolas om- och tillbyggnad bör genomföras föra man tar slutligt beslut om budohallen. (ml)