DELA

Idrottsgalan blir alkoholfri

IDROTT. Idrottsgalan 2013 arrangeras som ett alkoholfritt evenemang. Det bestämdes på Ålands idrotts idrottsting som hölls i Alandica i söndags.
På idrottstinget valdes även styrelse för Ålands idrott 2012. Björn Kalm omvaldes som ordförande. Ledamöter i styrelsen är Jenna Gestranius, John Holmberg, Birgitta Lundberg, Johan Småroos, Ylva Watkins, Tony Asumaa och Jan Tuominen. Asumaa och Tuominen är nya i styrelsen och de ersätter Christian Jansson och Pehr-Johan Perämaa som avgick.
Idrottstinget antog även nya bestämmelser och riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten. De trädde i kraft med omedelbar verkan och beslutet innebär att medlemsorganisationerna under 2012 skall göra en nulägesanalys samt skapa interna policydokument.
Slutligen bestämdes att fördelningsprinciper för idrottens verksamhetsmedel ska diskuteras under året och flera diskussionstillfällen ska initieras från Ålands idrott. (ml)