DELA

Hoppgropen upp i stadsstyrelsen

GYMNASTIK. I dag diskuterar stadsstyrelsen i Mariehamn anläggandet av en hoppgrop i Bollhalla. Inför mötet föreslår stadsdirektör Bjarne Pettersson att stadsstyrelsen ger tekniska verken i uppdrag att förverkliga en hoppgrop i ena ändan av Bollhalla, och att förverkligandet görs utan att antalet badmintonbanor reduceras.
Innan fritidsförvaltningen lämnade ifrån sig hoppgropsärendet konstaterade man dock att staden egentligen borde bygga en separat gymnastikhall om man vill nå en långsiktig och ändamålsenlig lösning. Man påpekade också att stadsstyrelsen, om man går in för att anlägga en hoppgrop inom gymnastikens befintliga område, bör vara medveten om att träningsytan redan i dag är för liten. (ml)