DELA

Gymnasterna får stöd av FSI

GYMNASTIK. Mariehamns Gymnastikförening är den enda åländska förening som beviljats bidrag från Finlands Svenska Idrott, FSI.
400 euro är föreningen beviljad av de 101.400 euro som fördelas mellan 70 föreningar.
Störst stöd går till Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi som får 11.000 euro. (mn)