DELA

Germundö Alpin söker samarbete med Saltvik kommun

ALPINT. I en anhållan om samarbete med Saltviks kommun skriver Germundö Alpin att anläggningen behöver hjälp med driften för att möjliggöra verksamheten.
I sin anhållan skriver Germundö Alpin r.f. att ”…det blivit mycket svårt att engagera föräldrar och andra frivilliga krafter i föreningens fortlöpande verksamhet…under säsongen behövs personal till kafé och lift, tränare, funktionärer och tävlingsledning”.
Föreningen anhåller om att inleda ett samarbete med kommunen som ska ta ansvar för liftvakter på tisdag- och torsdagkvällar medan Germundö Alpin ska ordna med liftvakter under helgerna.
Kommunstyrelsen i Saltvik har diskuterat ärendet och kommer att höra skol- och bildningsnämndens åsikt i ärendet innan man fattar ett beslut. (om)