DELA

Färre i ÅU:s styrelse

FOTBOLL. När Åland United höll höstmöte i onsdags på stadsbiblioteket i Mariehamn var det för första gången möjligt för privatpersoner att delta som medlemmar. Trots det var uppslutningen på mötet inte den allra största.
Exempelvis fanns bara tre av klubbens åtta medlemsföreningar representerade.
Bland punkterna på föredragningslistan märktes valet av en ny styrelse för 2015. Valberedningen har sökt att utöka antalet medlemmar i styrelsen, men tvingats konstatera att det blir allt svårare att hitta personer som är villiga att ställa upp. Styrelsens storlek minskar därmed med en person jämfört med årets.
Sammansättningen är följande: Peter Lindbäck, ordförande, Erica Sjöström, viceordförande, Kristian Eriksson, Bjarne Gällros, Joacim Dahlblom och Dan Nylund. (om)