DELA

Beslut om konstgräs

FOTBOLL. När stadsstyrelsen i Mariehamn sammanträder på torsdag ska de bland annat diskutera anläggande av en konstgräsplan i staden. Inför mötet föreslår stadsdirektören att stadsstyrelsen besluter att en uppvärmd konstgräsplan anläggs på sandplanen i Idrottsparken, förutsatt att stadsplanen för området norr om Islandia vinner laga kraft.
– Investeringen på 635.000 euro görs år 2011 enligt stadsfullmäktiges beslut angående budget 2010 och ekonomiplan 2011-2012, skriver stadsdirektören i föredragningslistan. (ml)