DELA

”Behöver snabba kommunikationer”

MOTORSPORT. Att inte längre tillåta dragracingtävlingar på flygfältet hotar sportens existens, menar kritikerna.
Finavia menar att man inte har något val.
– Vi har gjort en omvärdering av säkerhetsriskerna i samband med motorsportevenemang, säger flygplatschefen Tanja Sabel.
I går skrev Nya Åland om att dragracingen på Åland är hotad sedan Finavia beslutat att inte längre upplåta flygfältet för tävlingar.
I somras ingick dragracingtävlingen på flygfältet i svenska Pistonhead Open, och arrangörarna från ADRS – Alandisland Drag Race Section, en sektion inom Ålands motorklubb – ämnade att anorda ett ”Ålandsrace” under 2015. Men i och med att Finavia avbryter samarbetet med ADRS står Åland utan tävlingsbana i sommar.
”Orsaken sägs vara att man är rädd om flygfältets infrastruktur samt att Åland bara har ett flygfält. Detta ter sig konstigt eftersom Finavia tillåter tävlingar både i Vasa och i Björneborg samt då det normalt inte är någon flygtrafik till Åland under den helg vi brukar ordna den åländska tävlingen. Ambulansflygningar med helikopter störs inte av tävlingsverksamheten och vi är även alltid (under tävling) beredda att snabbt tömma banan om någon nödlandning mot förmodan måste ske”, skriver klubben i ett pressutskick och varnar samtidigt för att beslutet kan ta död på dragracingen som sport på Åland.
Drag- och streetracing har utövats på Åland i årtionden och har sitt stora affischnamn i pro stock bike-föraren och flerfaldige Europamästaren Fredrik Fredlund.


Skillnader
Flygplatschefen Tanja Sabel menar att situationen på Åland är en annan jämfört med flygplatser i fastlandet där det bedrivs dragracingtävlingar.
– Skillnaden gentemot Vasa och Björneborg är att vi är en ö. För snabba kommunikationer är vi beroende av flygplatsen. Och varken på Vasa eller Björneborgs flygplatser har tävlingarna körts på landningsbanan. I Vasa har man utnyttjat en gammal landningsbana som inte är i bruk och i Björneborg har man kört på en rullväg. I Vasa kommer inte heller tävlingar att anordnas i fortsättningen.
Varför tog ni beslutet nu att inte hålla dragracingtävlingar på flygfältet?
– Vi har gjort en omvärdering av de säkerhetsrisker som finns med att ordna motorsportevenemang och kommit fram till att vi inte hyr ut landningsbanan längre. Beslutet togs redan tidigare i höst, men det kom på tal nu när Ålands kotorklubb tog kontakt gällande dragracing under 2015.

Oskar Magnusson

oskar.magnusson@nyan.ax