DELA

ÅU:s nedskrivningsförfrågan återremiterad

FOTBOLL. Jomala kommunfullmäktige tog inget beslut angående Åland Uniteds önskemål om nedskrivning av skulder till kommunen under fullmäktiges möte i torsdags. Klubben är skyldig kommunen pengar i form av planhyror och ville nedskriva skulden med 50 procent.
– Ärendet återremiterades till kommunstyrelsen. Fullmäktige ville se vad det finns för andra alternativ förutom nedskrivning, säger kommunsekreterare Henrik Häggblom. (ds)