DELA

”Viktigt att trygga verksamheten”

FOTBOLL. IFK Mariehamn ger Åland mycket positiv publicitet. Därför godkände Landskapsregeringen föreningens anhållan om extra bidrag från Paf-kassan.
– De är en förebild för andra föreningar, säger finansminister Roger Nordlund (C).
IFK Mariehamn anhöll nyligen om 100.000 euro från penningautomatmedel för att kunna stävja sin ”mycket ansträngda ekonomi”. Det beslöts att IFK Mariehamn beviljas ett bidrag på maximalt 90.000 euro varav 30.000 betalas ut som förskott.
De övriga pengarna får inte IFK Mariehamn förrän de har uppfyllt krav som Landskapsregeringen ställer på dem. Bland annat ska IFK genomföra och presentera en översikt av hur den ekonomiska situationen har uppstått, samt utarbeta och redovisa en långsiktig verksamhetsstrategi för att styra upp verksamheten.


”IFK viktiga för Åland”
Finansminister Roger Nordlund var beslutande i ärendet och motiverar beslutet med att IFK Mariehamn tillsammans med Åland United är den förening som ger mest positiv publicitet till Åland.
– Vi tycker att det är viktigt att trygga verksamheten. Det är en organisation som gör att det kommer nya personer till Åland och de är goda förebilder för andra föreningar, säger Roger Nordlund.
Hur har ni resonerat kring att IFK Mariehamn drivs som ett aktiebolag? Har det påverkat beslutet på något sätt?
– Det är totalt sett fortfarande en organisation som bedriver idrottsverksamhet och därför har vi sett en möjlighet att göra på det här sättet.
IFK Mariehamn måste uppfylla en rad krav innan man får ta del av resterande 60.000 euro, inom vilken tidsram gäller det?
– Det vet jag faktiskt inte, men det ligger både i deras och vårt intresse att det sker så snart som möjligt för att de ska kunna lyfta den resterande summan.
Hade ni resonerat likadant om det hade gällt en annan förening än IFK Mariehamn?
– I huvudsak ja. IFK Mariehamn och Åland United är dock som sagt mycket viktiga och bidrar till en positiv profil av Åland och därför har vi bestämt att göra på det här sättet i just det här fallet.

Carin Karlsson

carin.karlsson@nyan.ax