DELA

Stort lyft för MLK

TENNIS. Från noll till femtio på vuxenkurserna – och över hundra juniorspelare i klubben. Mariehamn lawntennisklubb kan visa upp en imponerande utveckling de två senaste åren.
– Det känns så klart jättebra, säger MLK:s verksamhetschef Andreas Nilsson.
För snart två år sedan började Anderas Nilsson, 28, som verksamhetschef i Mariehamn lawntennisklubb. Han märker av ett ökat tennisintresse på Åland.
– Och intresse föder intresse. Fortsätter det i den här utvecklingen blir det nästan tufft att få med alla, men det löser vi i såna fall, säger han.
MLK har nu uppåt 120 barn- och ungdomar som kontinuerligt tränar tennis.
– Det är det som vi har strävat efter, kanske inte att vi ska ha si och så många, men att vi ha ska ha så många som möjligt. Nu kan jag inte säga exakt, men det var ungefär 65 juniorer när jag började här. Nu har vi 100 juniorer, plus en massa yngre barn, säger Andreas Nilsson och fortsätter:
– Det är nästan lika häftigt att vi nu under hösten har haft 50 vuxna som har deltagit i kurser. När jag började här hade vi noll deltagare i våra vuxenkurser.


Hyllar styrelsen
Anderas Nilsson framhåller styrelsens arbete och menar att det har underlättat jobbet för honom och huvudtränaren Gustaf Mattsson.
– Det ideella arbetet som styrelsen gör har gett oss tränare förutsättningar för att koncentrera oss på själva träningen. I andra klubbar är tränarna satta att göra en massa andra saker. Vi känner verkligen att vi kan sköta tennisbiten och så kan styrelsen understöda det administrativa arbetet.
Under två somrar har MLK haft sammanlagt 300 barn i sina tennisskolor. Det tror Andreas Nilsson också har haft en positiv inverkan.
– Det har varit ett stort skyltfönster utåt.

Totte Vesterlund

totte.vesterlund@nyan.ax