DELA

Skytteförening tar lån för att betala skulder

SKYTTE. Ålands sportskytteförening måste ta lån på 30.000 euro för att betala bort skulder man har efter sommarens öspel.
– Vi har gjort för stora investeringar under för kort tid, säger avgående styrelseordföranden Lennart Åkerblom.
Inför sommarens öspel gjorde ÅSSF flera stora investeringar. Bland annat byggde man en ny pistolhall för att kunna ordna pistol- och gevärsskytte på två olika banor samtidigt, dels byggdes en ny väg till anläggningen i Lemland Bredmo.
– Vägen kostade 7.000 euro att bygga, och den hade landskapet lovat att de skulle bygga så det var en utgift vi inte räknat med, säger Åkerblom.
Åkerblom säger att ÅSSF under ett möte med Runar Karlsson (C) och Britt Lundberg (C) blev lovade att landskapet skulle stå för vägbygget.
– Men vi skrev inga papper på det, vi ålänningar är väl för godtrogna.

Flera incidenter
Åkerblom säger att flera andra små incidenter också ligger bakom att skulderna hopat sig. Bland annat nämner han att föreningen fått mindre i verksamhetsbidrag än vad man ansökt om.
Den nya pistolhallen har förstås också varit en stor kostnad för föreningen, och innan man kan ansöka om 25 procent i bidrag från landskapet måste man betala hallen.
– Så nu tar vi lån för att kunna betala bort våra skulder.

Omförhandla hyror
ÅSSF hoppas på att få till stånd ett nytt möte med landskapsregeringen.
– Vi ska försöka möta dem och diskutera igenom det här och se om vi kan få hjälp på något sätt.
För att finansiera lånet har föreningen redan höjt medlemsavgiften.
– Sedan har vi hyror och sådant som vi ska försöka omförhandla. Både polisen och sjöbevakningen skjuttränar ju här, kanske vi måste börja ta bättre betalt.MALIN LUNDBERG