DELA

Sinisalo mottog idrottsstipendium

ALLMÄNT. I måndags delade kultur- och idrottsminister Stefan Wallin ut stipendier till 86 idrottare. En av dem som blev premierad var åländska bågskytten Saana-Maria Sinisalo. Stipendiet på 15 000 euro ska garantera idrottaren en ekonomisk grundtrygghet för professionell träning.
I Helsingfors delades det, i måndags, ut idrottsstipendier till 86 idrottare i sommargrenar. Totalt har kultur- och idrottsminister Stefan Wallin beviljat stipendier för totalt 1 027 500 euro. 57 olympiska grenar, fem icke olympiska grenar och 24 handikappidrotter fanns representerade. Det skattefria stipendiet var 15 000 eller 7 500 euro och syftet med det är att ge idrottaren en ekonomisk grundtrygghet för proffesionell träning. Stipendierna beviljas ur tippningsmedel.

– Idrottsväsendets anslag har ökat kraftigt under denna valperiod. För detta år har idrottsområdet anvisats totalt 143,8 miljoner euro. Detta är 42,3 miljoner euro mer än i 2007 års budget. Under hela regeringsperioden har idrottsväsendets anslag ökat med 42 %. Även jämfört med innevarande år är ökningen ca 10 %, dvs. 13,5 miljoner euro. Under denna valperiod har idrottsstipendiernas totala summa därmed fördubblats från 860 000 euro till 1 700 000 euro, berättade minister Wallin på måndagen i ett pressmeddelande.

Av de 86 idrottarna som mottog stipendiet var det 51 som fick det stora stipendiet på 15 000 euro och en av dem var alltså bågskytten Saana-Maria Sinisalo. Det skattefria idrottsstipendiet har beviljats sedan år 1995. Framställningarna om vem som skall få stipendierna görs av Finlands Olympiska kommitté och Finlands Paralympiska kommitté.

Dan Sjöblom

dan.sjoblom@nyan.ax

tfn 528 478