DELA

Så kan skateparken se ut

FRITID Företaget Wahlins ab har tagit fram idéskisser för en skatepark i Miramarparken i Mariehamn. På tisdag tar fritidsnämnden ställning till förslaget.
Fritidsnämnden beslöt vid sammanträde i juni i år att anlita företaget Wahlins Ab för att i samarbete med fritidsförvaltningen och intresserade ungdomar ta fram en idéskiss för en skatepark i det nordvästra hörnet av Miramarparken. I uppdraget ingick även att göra en kostnadsberäkning.
Nu är idéskisserna färdiga. I förslaget har man gått in för fasta ramper eftersom ungdomarna man rådfrågat ansett att flyttbara moduler är sämre att åka på. Man föreslår att parken ska innehålla en så kallad betongpool, räcken, upphöjda betongkanter, en ramp med trappa och en betongramp med innerkurvor. Skateparkens anslutning mot konstverket Vindöga görs genom att grässlänten avslutas med några breda konkava betongsteg och en ramp.
– I betongtrappan kan man dels åka, men även sitta och titta på de andra, skriver Wahlins i förslaget.

277.400 euro
Vanliga parkbänkar föreslås också och de kan enligt Wahlins användas både som sittplatser och för skateboardåkningen. För att försöka hålla ned anläggningskostnaderna föreslår Wahlins att vissa delar av skateparken utförs med asfaltbeläggning och plattbeläggning i stället för med platsgjuten betong.
Kostnadsberäkningen för skateparken landar på 277.400 euro. På tisdag ska fritidsnämnden ta ställning till förslaget.
Inför mötet är fritidschefens förslag att nämnden förordar skissritningen för skateparken och att man anhåller hos tekniska nämnden om en revidering av befintlig parkplan för Miramarparken så skateparken kan byggas där.

Malin Lundberg