DELA

Öspelen stort som ett vinter-OS!

ÖSPEL. Sedan Terese Flöjt tillträdde som vd för Åland Island Games 2009 i början på mars, har planeringen av spelen tagit fart på allvar.
I regeringens budgetförslag har man inför nästa år beviljats 170.000 euro, en summa som räcker en liten bit på vägen för tävlingen – som är i samma storleksklass som ett vinter-OS!

Bolaget Åland Island Games 2009 Ab har sedan i våras arbetat intensivt med planeringen av NatWest Island Games XIII. Det här året har man haft 70.000 euro att röra sig på, medan landskapsregeringens budgetförslag ger organisationen 170.000 euro för nästa år.
Totalt under fyra år uppskattar landskapsregeringen att den står för en miljon euro, där merparten av summan delas ut under det egentliga öspelsåret.
– Man får rätta munnen efter matsäcken. Spelen 2009 går inte runt på bara en miljon, utan vi är helt beroende av olika sponsorer och av de medlemsavgifter och entrébiljetter som kommer till. Men det är en vacker och bra satsning från landskapets sida, säger ÅIG-09:s vd Terese Flöjt.
Hon och bolagets styrelse, som består av ordförande Dick Ekström och ledamöterna Johnny Rosenholm, Peter Enberg, Håkan Lindén, Robert Mann, Torsten Wikstrand, Fredrika Sundberg, Agneta Erlandsson-Björklund och Katarina Sundberg, arbetar just nu med jakten på sponsorer.
– De största utgifterna kommer under öspelsåret, men redan nu till öspelen på Rhodos nästa sommar behöver vi mycket marknadsföringsmaterial så vi kan börja sälja in Åland. Där kommer vår sista chans att göra ett studiebesök till ett öspel där det är viktigt att se, lära och observera, säger hon.

Allt är större
Bemötandet i näringslivet och den offentliga sektorn har varit god.
– Vi har besökt företag och försökt skapa ett gemensamt grundtänk kring vad både de och vi vill ha, öspelen måste också passa deras linje. Tongångarna har varit väldigt positiva och vi har bemötts med öppna armar, även om inga kontrakt är skrivna ännu.
Terese Flöjt berättar att få har förstått hur stort öspelen är.
– De blir väldigt förvånade när vi säger att det är som vinter-OS i storlek. Det kommer 25 medlemsöar hit med omkring 3.000 tävlande. Vi måste vara noga med att informera hur stort det är och vilket medialt intresse det finns.
De som minns öspelen på Åland 1991 ska tänka större.
– Allt blir ungefär dubbelt så stort som då. Och kvalitetsnivån höjs med väldigt många snäpp, efter varje tävling höjs ribban. Tänk bara på tekniken; på Gibraltar 1995 fanns knappt några mobiltelefoner, 2009 är det inte otänkbart att vi har tv-sändningar i dem.

Hög köpkraft
Hon ser öspelen som en investering för hela Åland, både sport och näringsliv.
– Deltagarna bor här i minst åtta dagar medan till exempel Grönland har sagt att de gärna kommer hit en vecka innan för att få chansen att träna på gräs. Ur konsumeringssynpunkt kan man tänka på att det är en seniortävling vilket höjer köpkraften, säger Flöjt.
Ännu återstår några oklarheter kring anläggningarna, men kartan börjar bli klar för tävlingarna.
– Det är en ynnest att få jobba med idrottsarrangemanget när det finns så bra alternativ. På vissa platser kommer vi att anpassa anläggningarna med till exempel underlag och läktare, men det mesta är klart.

Iver i föreningarna
Föreningarna i landskapet har utsett kontaktpersoner och är själva med och anpassar sina inrättningar.
– Det finns en iver i föreningarna, de vill gärna ha hit evenemanget och erbjuda gästerna det bästa. Kanske har det redan funnits önskemål att uppgraderas, men nu finns ett bra argument som också kommer till nytta efter att öspelen är över.
Nästa sommar arrangeras PAF Open på Åland, en del av världstouren i beachvolleyboll, och året därpå står Åland värd för den nordisk-baltiska idrottsfestivalen för hörselskadade.
– Det är jättepositivt att så stora evenemang arrangeras före öspelen. Här finns en möjlighet att utbilda funktionärer och de som är med i de föregående kanske blir bitna och vill hjälpa till igen. När man väl är med en gång märker man att det är en otrolig upplevelse, säger Terese Flöjt och tillägger:
– Jag tror vi kan lära oss av varandra och vi kommer att föra täta dialoger där vi kan stärka varandra.
Öspelen 2009 arrangeras i landskapet 27 juni-4juli.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax