DELA
Foto: Stefan Öhberg
En vägskrapa jämnar till sanden. Nu börjar monteringen av vattenburna värmeslingar, som ska plöjas ned i sanden.

Ombyggnationen av WHA går enligt plan

FOTBOLL. Gruset är på plats och själva markentreprenaden är klar.