DELA

Nu lanseras nytt förslag för Bollhalla

Mariehamns gymnastikförening har arbetat fram ett eget alternativ för ombyggnaden av Bollhalla.
– Ett alternativ som kanske har ett bättre ekonomiskt utgångsläge då ingen utbyggnad behöver göras, skriver styrelsen i ett brev till Mariehamns stad.
Det var meningen att stadsstyrelsen skulle ta upp ärendet om Bollhallas om- eller tillbyggnad på sitt sammanträde på torsdag. Fritidsnämnden hade redan tidigare behandlat ärendet och föreslagit att stadsstyrelsen skulle godkänna en utbyggnad västerut för anläggandet av en hoppgrop 2011.
Efter att Mariehamns gymnastikförening lämnat in en skrivelse går ärendet dock tillbaka till fritidsnämnden igen, där det behandlas tidigast på nästa möte den 17 februari.

För dyrt
Bakgrunden är följande:
I fritidsnämndens beslut från den 20 januari konstateras att en utbyggnad av Bollhalla bör göras med en 15 meter lång, 12 meter bred och 7 meter hög tillbyggnad västerut. Tillbyggnaden inrymmer den hoppgrop som MGF önskat.
Lösningen skulle innebär att golvkonstruktionen i den befintliga hallen bibehålls och att badmintonsporten kan fortsätta sin verksamhet i samma utsträckning som i dagsläget, det vill säga på de tre badmintonbanor som finns i anläggningen i dag.
Kostnaden för lösningen är nästan 400.000 euro högre än det budgeterade beloppet, vilket lett till att fritidsnämnden föreslagit att staden planerar ombyggnaden under 2010 för att sedan genomföra investeringen 2011.

Vill inte vänta
I den inlämnade skrivelsen påpekar nu MGF:s styrelse att man inte vill att byggstarten för hoppgropen skjuts upp. Därför har man tagit fram ett nytt förslag som man hoppas ska ha ett bättre ekonomiskt utgångsläge då det inte kräver någon utbyggnad. Det man föreslår är att en hoppgrop byggs inom gymnastikens nuvarande område i Bollhalla, en lösning som dock kräver vissa kompromisser.
– Ansatsen till gymnasternas hopp blir då för kort inom befintligt område. Vi skulle då behöva få tillgång till cirka 5-6 meter in på badmintonområdet cirka tre meter från väggen, skriver MGF i brevet.
Man påpekar att detta inte skulle inskränka på de utmålade badmintonbanorna eftersom de börjar först sex meter från väggen.
– Detta skulle endast ske då de mer erfarna gymnasterna (med längre ansats) har hoppträning och ansatsmattan rullas sedan tillbaka in på gymnastikens område igen, tillägger man.

Redskapsförvaring
Byggandet av en hoppgrop enligt det här alternativet skulle också minska ner ytan för resten av föreningens redskap.
– Därför önskar vi få använda den tredje badmintonbanan vid tennisbanorna för dessa. De redskapen kan tas bort om ytan behöver användas vid eventuella badmintontävlingar, skriver man.
MGF får nu vänta på fritidsnämndens behandling av ärendet. Får man som man vill blir det byggstart redan i sommar.
– Sommaren 2010 är den optimala tiden för bygget. Gymnasterna kan anpassa sig och lägga sitt sommaruppehåll så att ombyggnaden på minsta möjliga sätt inkräktar på träningen, avslutar styrelsen skrivelsen.

MALIN LUNDBERG

malin.lundberg@nyan.ax