DELA
Foto: Joakim Holmström

MGF går vidare med byggplaner i Jomala

GYMNASTIK. Det blir högst troligen så att den nya gymnastikarenan kommer att byggas i Jomala istället för i Mariehamn.
Det menar Mariehamns gymnastikförenings (MGF) verksamhetsledare Ylva Watkins.
– Av olika orsaker går vi inte vidare med tomten vid Baltichallen, förklarar hon.

Planeringen av den nya gymnastikarenan fortskrider. Det senaste är att MGF ser ut att lämna Mariehamn för att istället slå rot i Jomala.
Enligt Ylva Watkins går man nämligen inte vidare med den tomt vid Baltichallen som tidigare diskuterats utan siktar istället in sig på en privatägd tomt i Jomala.
– Om våra planer går i lås så blir det nog så. Det är i alla fall utifrån dessa förutsättningar vi jobbar just nu, förklarar hon.
Anledningarna till detta är flera, menar Watkins.
– En av flera orsaker är tillgängligheten. Vår förening innehåller medlemmar från hela Åland, inte bara från Mariehamn. Med tanke på det är det geografiskt sett lämpligare att hallen ligger i Jomala än i södra Mariehamn.
– En annan orsak är att det var mycket som var väldigt oklart vad gäller tomten vid Baltichallen, så som parkeringsplatser till exempel. Den var inte ändamålsenlig helt enkelt.

Läs mera om detta i fredagens Nya Åland.