DELA

Lindbäck vill vara en i mängden

FOTBOLL. Peter Lindbäck tillträdde som ny ordförande i Åland United vid årsskiftet. Efter en kort tid på posten ger han sina första intryck av klubben och det arbete han har framför sig.
– Det finns folk som gör otroligt mycket för klubben. Jag är bara en länk i kedjan, säger ÅU-basen.
Det var ett Åland United på väg upp ur en ekonomisk kris som fick klart med en ny ordförande i december. Klubben hade fått bidrag på 90.000 euro beviljade av Landskapsregeringen som räddade klubben från konkurs.
Nu är det upp till Peter Lindbäck att styra skutan.
– Jag har läst in mig på föreningen, både organisatoriskt och ekonomiskt. Vi var tvungna att se vad det var som hände med ekonomin, vad man kunde ha gjort annorlunda. Nu blir det en hårdare kostnads- och budgetuppföljning och alla utbetalningar ska godkännas på styrelsenivå, säger ÅU:s ordförande.

Klubben fick till en början 35.000 euro av LR och har nu uppfyllt kraven för de resterande 55.000. Bidraget gör att Åland United går in i år 2012 med ett minus på 10.000-15.000 euro.
– Vi går in i året med ett litet underskott. Vi har jobbat hårt för att få skuldsaneringen i mål och vi har kommit en lång väg. Det är vissa detaljer kvar.
Budgeten för året blir naturligtvis stramare än de senaste åren. Det blir stenhårda bandage som Lindbäck väljer att beskriva det.
– Intäktsmålet är 250.000 euro. Det är för att klara årets kostnader som beräknas uppgå till 230.000 plus underskottet från ifjol. Men vi måste vakta på kostnadssidan. Vi bedriver en verksamhet där en del poster är väldigt rörliga, exempelvis material- och spelarkostnader.

Läs hela intervjun i Nya Åland.

Dan Sjöblom

dan.sjoblom@nyan.ax