DELA

Konstgräset blir på sandplanen

FOTBOLL. Sandplanen i Idrottsparken blir platsen som den uppvärmda konstgräsplanen ska anläggas på år 2011.
Det beslutade stadsstyrelsen i går kväll.
Efter många turer kring var en uppvärmd konstgräsplan ska anläggs i Mariehamn beslutade stadsstyrelsen i går att följa stadsdirektörens förslag om att den ska anläggas på sandplanen i Idrottsparken. Men då förutsätts också att stadsplanen för området norr om Islandia vinner laga kraft. Ett ärende som just nu ligger hos förvaltningsdomstolen efter att ett besvär lämnats in i somras. Innan förvaltningsdomstolen fattar sitt beslut kan det dröja upp till två år.
Men enligt Emma Dahlén, kanslichef i Mariehamn stad, ska det inte betyda någon fara för anläggandet av konstgräsplanen.
– Det är en mycket liten risk eftersom stadsplanen är gjord enligt konstens alla regler. Och även om beslutet från förvaltningsdomstolen dröjer kommer konstgräsplanen att finnas där på utsatt tid, säger hon.
Investeringen på 635.000 euro görs år 2011 enligt stadsfullmäktiges beslut angående budget 2010 och ekonomiplan 2011 – 2012. (mn)