DELA

Kommunen kräver besked om Eckeröhallen

MOTION. Om drygt två år går driftsgarantin för Eckeröhallen ut. En hall som dragits med ekonomiska förluster och omodernt konstgräs. Nu vill Eckerö kommun har besked från ägare och driftsverksamhet om framtiden. Och helst till kommande budgetredovisning.
Den tioåriga driftsgaranti för Eckeröhallen som Eckerölinjen och Eckerö kommun tillsammans gått in och borgat för gentemot landskapet Åland börjar nu lida mot sitt slut. Det var år 2000 som avtalet skrevs och det gäller alltså fram till 2010.
Hur driftsverksamheten då kommer att se ut är ännu oklart. Men nu vill kommunen ha besked om de långsiktiga planerna. Och framförallt om landskapet tänker finansiera nytt konstgräs.
– Vi vill veta dels hur bolaget ser på den fortsatta utvecklingen, dels hur Ålands regering ställer sig till fortsättningen, säger Jörgen Lundqvist, kommundirektör Eckerö.
Det är sedan utifrån dessa långsiktiga planer som kommunen tar ställning i frågan om de tänker vara kvar som finansiär. Därför har både driftsbolaget och rederiet inbjudits till kommunen för att berätta om de långsiktiga strategierna.
Dessa kommer förmodligen sedan att diskutera på nästa kommunfullmäktige som är den 25 oktober. Då börjar också planeringen till nästa budget och Lundqvist vill att planerna ska ha inkommit till dess. Det är nämligen endast då kommunen kan besluta om eventuella investeringar.

Medvetet med förlust
Eckeröhallen har ända sedan starten år 2000 dragits med förluster. Det är först nu som förlusterna minskar och detta beror till stor del på minskade personalkostnader. Detta visar bokslutet från 2006.
Tomas Karlsson är styrelseordförande för Eckeröhallen AB och håller det inte som någon hemlighet att hallen gått med förlust.
– Vi hade stora ambitioner när vi började och drog på oss ganska stora driftskostnader.
Var det något medvetet?
– Mycket av det var medvetet. Men vi förstod också ganska snabbt att säsongen inomhus inte är speciellt lång. Vi brottas lite med samma problematik som de som hyr ut stugor.

Tror på framtiden
Den stora och avgörande frågan i nuläget är konstgräsplanen. Den matta som lades in 2000 är både omodern och sliten. Allt färre lag vill spela på den och detta gör det svårt för Eckeröhallen att locka besökare.
Alla inblandade är överens om att mattan är otidsenligt. Men de vet även att nytt konstgräs är dyrt. Samtidigt konkurrerar hallen med den nya konstgräsplanen i Jomala. Tomas Karlsson tror ändå att Eckeröhallen har en framtid.
– Jag tror det finns en marknad för båda, säger han. Om vi tittar på fotbollen är den större och mer professionell på Åland än tidigare.
För närvarande fortsätter det dagliga arbetet samtidigt som diskussioner om framtiden pågår. Allt för att det ska bli bättre och bättre.
– Vi måste se till att det finns tillgänglig information och först när vi har det kan vi se hur vi vill ha det, säger Karlsson. Sedan ligger det på andra om det ska bli fortsatt drift eller inte.
Ansvarig för frågorna i landskapsregeringen gick under torsdagen inte att få tag på.

JOHAN LARSSON

johan.larsson@nyan.ax