DELA

Jörgen Pettersson kan bli IFK:s nya ordförande

FOTBOLL. Jörgen Pettersson föreslås bli IFK Mariehamn Ab:s nya styrelseordförande.
På en extra bolagsstämma den 18 december tas beslut om det blir han som ersätter Mikael Granskog.
Styrelsen för IFK Mariehamn Ab kallar till extra bolagsstämma den 18 december för val av ny styrelse.
– Styrelsens beslut är en direkt följd av det valberedningsarbete som pågått under hösten då tidigare ordförande Mikael Granskog valde att lämna styrelsen, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Valberedningen, som bestått av Robert Mann, Sture Carlson och Thomas Lundberg, föreslår inför stämman att Daniel Widman, Sture Carlson och Thomas Lundberg kvarstår i styrelsen medan Edgar Vickström på egen begäran lämnar styrelsearbetet. Som nya styrelseledamöter föreslås Jörgen Pettersson, Henrik Boström, Robert Mann, Christer Lindman och Göran Djupsund.
– Valberedningens förslag är att styrelsen konstituerar sig den 18 december och att styrelsen då internt utser ordförande. Valberedningens förslag är att Jörgen Pettersson skall utgöra styrelsens ordförande från och med ordinarie bolagsstämman 2010 som planeras att hållas före utgången av vintern 2010 och att nuvarande tillförordnade ordförande, Thomas Lundberg, under en begränsad övergångstid mellan stämmorna kvarstår som t.f. ordförande för att göra överlämningsprocessen smidig, skriver bolaget.
Bolaget uppger också att förslaget till ny styrelse på förhand stöds av över hälften av aktieägarna i IFK samt av en rad övriga viktiga intressegrupper som större sponsorer, partners och nyckelpersoner verksamma i verksamheten. (ml)