DELA

Ingen konstgräsplan före 2013

FOTBOLL. Investeringen i en konstgräsplan i Mariehamn skjuts fram till år 2013, i alla fall om stadsstyrelsen får bestämma.
Det står klart efter att budgetförslaget för 2010 och ekonomiplanen för 2011-2012 offentliggjordes i går.

Fritidsnämnden i Mariehamn ville se en konstgräsplan i Mariehamn redan 2011. Under året har placeringen av en sådan plan utretts och fritidsnämnden har förordat att en uppvärmd konstgräsplan skulle anläggas på den plats där Idrottsparkens grusplan finns i dag. Nu går stadsstyrelsen emot nämnden och inför fullmäktige föreslår man att investeringen i konstgräsplanen skjuts fram till år 2013.
– Utgående från det ekonomiska läge vi befinner oss i just nu måste vi fundera på det här sättet. Vi lägger tyngdpunkten på kärnverksamhet som skola och äldreomsorg just nu och sedan får vi gå vidare med saker som den här längre fram, säger stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn.
Fritidsnämnden har tidigare sagt att Mariehamn tappar fotbollsturister då anläggningarna inte håller måttet.
– Det är klart att den argumentationen fortfarande finns, men samtidigt så bedömer vi att det här är det rätta just nu, säger Ehn.

Genom att senarelägga investeringen i en konstgräsplan minskar staden sina nettoutgifter för planåret 2011 med 474.525 euro.

MALIN LUNDBERG

malin.lundberg@nyan.ax