DELA

Idrottsgårdens ombyggnad utreds

ALLMÄNT. Ålands idrott har av landskapsregeringen bett om en utredning om Idrottsgårdens ombyggnad.
Att delar av den byggs om till ett daghem menar ÅI går emot ursprungssyftet att bedriva idrott i anläggningen.

Delar av Idrottsgården byggs för närvarande om för att kunna bedriva daghemsverksamhet till våren.
Med anledning av att Mariehamns stad har fattat beslutet att inhysa ett daghem i Idrottsgården har Ålands idrott begärt att landskapsregeringen utreder om förfarandet har gått rätt till.
Ålands idrott menar att man som idrottsrörelsens representant måste övervaka idrottens intressen, och att Mariehamns stad gör om en anläggning byggd för idrottsverksamhet till något annat. Eftersom ombyggnationen påverkar hela anläggningen och även ger sämre tillgänglighet för rörelsehindrade personer menar Ålands idrott att det finns skäl för landskapsregeringen att utreda ombyggnationen. Detta mot bakgrund av att Idrottsgården genom åren har fått ta emot Paf-medel ämnade för idrottsverksamhet, och att det således borde vara det som ska bedrivas i anläggningen.
Landskapets finansieringshandläggare Annelie Karlberg har begärt in ett utlåtande från Mariehamns stad med anledning av Åland idrotts skrivelse.
– Ålands idrott har uppmärksammat landskapsregeringen om att Mariehamns stad bygger om delar av Idrottsgården där det ska bedrivas annan verksamhet än idrott. Därför har jag nu vidarebefordrat deras fråga till Mariehamns stad och begärt att få ett svar och skissritningar från dem så att det går att få en bild av vad ombyggnaden går ut på, säger Annelie Karlberg.

Läs mer i tisdagens Nyan.

Oskar Magnusson

oskar.magnusson@nyan.ax