DELA

Idrottsbudget ett steg åt rätt håll

BUDGET. I landskapsbudgeten föreslås ett understöd på 1.147.000 miljoner euro till idrotten.
– Det är ett steg åt rätt håll, säger Ålands idrottsförbunds sportchef Jani Westerlund.

Ålands idrottsförbund är instansen som fördelar landskapets budgeterade medel till verksamhetens medlemmar. För nästa år rör det sig om en totalsumma av 1.147.000 euro vilket täcker upp allt från föreningsbidrag och stipendier till historik och seminarier.
– Ser man till helheten visar den på ett fortsatt framsteg för idrotten som hela tiden utvecklas. Men mycket vill ha mer även om det inte alltid är möjligt, säger Jani Westerlund.
ÅIF har känt till siffrorna ett tag.
– Det är dem vi utgått från hela tiden i planeringen. Pengar har en väldigt stor betydelse för att kunna komma vidare i utveckling. Enligt förslaget som ligger finns egentligen inga nyheter i budgeten och det är en stor fördel att veta vad vi har att spela med.

Nyheter
Åländsk idrott har ett händelserikt år att vänta. Båda ligalagen höll sig kvar i sina respektive serier och stora evenemang som Paf Open och öspelen väntar.
– Paf Open har vi inte mycket att göra med och öspelen har en egen organisation.
Hur utvecklas åländsk idrott?
– Verksamheten fortsätter hela tiden, vissa minskar medan andra ökar.
Jani Westerlund ville på torsdagseftermiddagen inte vara mer konkret än så, ett förslag till en ny verksamhetsplan väntade på att presenteras vid Idrottstinget i går kväll.
– Det finns en del förslag på nyheter där, säger han.
Nya Åland återkommer till det i måndagens tidning.

Understöd för idrottsorganisationers verksamhet
Bokslut 2007: 1.025.000 euro.
Budget 2008: 1.085.000 euro
Förslag 2009: 1.147.000 euro.

– 735.000 euro som verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer.
– 50.000 euro som resebidrag, inklusive flygresor till Åbo.
– 155.000 euro till ÅIF:s administrationskostnader, inklusive löner.
– 40.000 euro som profilidrottsmedel.
– 15.000 euro som marknadsföring av enskilda evenemang.
– 40.000 euro för utbildning och fortbildning av idrottsledare.
– 40.000 euro till ÅIF:s disposition, inklusive idrottsgala, seminarier och oförutsedda kostnader.
– 12.000 euro som stipendier till internationella framgångar.
– 20.000 euro för åländsk idrottshistorik 1800-2009 (år 3 av 3).
– 5.000 euro för seminarier om idrottsturism.
– 10.000 euro för åländskt deltagande i öspel.
– 10.000 euro i aktivitetsstöd till föreningar i skärgården.
– 15.000 euro till projektet ”Motion på recept”.

Understöd för idrotts- och sportanläggningar
Bokslut 2007: 28.543 euro.
Budget 2008, förslag 2009: 70.000 euro.
– Omfattar organisationernas och kommunernas anskaffande av idrottsredskap och – anläggningar.

Kostnader för öspelen på Åland 2009
Bokslut 2007: 170.000 euro.
Budget 2008: 425.000 euro (tb 75.000 euro)
Förslag 2009: 335.000 euro.
– Beloppet utgör den sista delen av bidraget för öspelen som sedan år 2006 årligen utbetalats.

PAF-medel för ungdomsarbete och idrott
Bokslut 2007: 1.383.552 euro.
Budget 2008: 1.963.000 euro.
Förslag 2009: 1.830.000 euro.
– Landskapsregeringen prioriterar förnyelse, jämställdhet och demokrati.
– Centralidrottsorganisationer och specialidrottsföreningar beviljas årligt understöd. Där ingår stöd för främjande av handikappidrott och -motion.
– Kommuner och föreningar kan beviljas understöd för anläggningar och redskap.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax