DELA

Idrotten – en förlorare

ALLMÄNT. Idrotten får mindre samhällsbidrag per medlem än någon annan föreningsform
Nu vill Ålands största folkrörelse uppmärksamma regeringen på snedfördelningen.
– Samhällets krav på idrotten har ökat, men inte de finansiella resurserna, säger Jani Westerlund på Ålands idrott.
Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, har presenterat sin utredning om frivilligarbetets samhällsekonomiska betydelse. I den konstateras att idrotten får minst samhällsbidrag – från Mariehamns stad samt Paf-medel – i jämförelse med andra folkrörelser.
Utslaget per medlem erhåller idrottsföreningar 77 euro, kulturella föreningar 164 euro samt sociala föreningar 237 euro.
– Den här utredningen har slagit hål på en gammal myt om att idrottsrörelsen är den som får mest bidrag från samhället, säger Jani Westerlund, sportchef på Ålands idrott.


Ingen beroendeställning
Eftersom idrottsföreningarnas ideellt arbetande ledare, i jämförelse med andra föreningar, är dem som lägger ner flest frivilligtimmar står inte idrottsrörelsen i lika stark beroendeställning till samhällsbidrag som andra grenar inom tredje sektorn.
Men Jani Westerlund oroas ändå över utvecklingen.
– Samhällets krav på idrotten ökar hela tiden, men inte klubbarnas finansiella medel. Exempelvis måste en förening med en viss omsättning ha auktoriserade revisorer, och då måste pengarna läggas på det i stället för andra delar inom verksamheten, säger han och fortsätter:
– Och när det ekonomiska läget ser ut som det gör kan inte klubbarna räkna med stöd från näringslivet i samma utsträckning som tidigare. Många mindre föreningar går på knäna och när folk ser hur situationen ser ut tvekar de inför att själva engagera sig ideellt och då har vi ett större problem i förlängningen, när våra ungdomar inte kan utöva sina idrotter.


”Pengar löser inte allt”
Att uppmärksamma de styrande politikerna blir nästa steg i Ålands idrotts arbete för att få till en nyordning.
– Vi måste ha en mer rättvis fördelning av Paf-medlen, och det är en process alla måste jobba med över tid. Pengar löser inte allt, idrotten liksom andra rörelser är beroende av frivilla krafter, men de kan underlätta jobbet i föreningarna.
Eva Fellman, mångårig ordförande och tränare i Ålands judoklubb, är inne på samma linje.
– Jag tycker inte att de kulturella föreningarna ska ha mindre i bidrag än idrotten, det finns trots allt väldigt många som är ointressade av sport. Men jag önskar att fördelningen var mer rättvis.

Oskar Magnusson

oskar.magnusson@nyan.ax