DELA

Hoppgropsärendet vidare till stadsstyrelsen

GYMNASTIK. I onsdags behandlade Fritidsnämnden åter frågan om anläggandet av en hoppgrop i Bollhalla. Några nya beslut togs dock inte.
Inför Fritidsnämndens möte hade Mariehamns gymnastikförening lämnat in en skrivelse där man föreslog att en hoppgrop skulle anläggas i befintliga utrymmen i Bollhalla. Fritidsnämndens förslag från tidigare, att bygga till Bollhalla och anlägga gropen där, har visat sig vara dyrare än det befintliga investeringsanslaget och MGF ville genom sitt förslag föra fram ett billigare alternativ som kunde realiseras redan 2010. MGF:s förslag innebar dock att gymnastiken behövde få del av utrymmen som i dag är vikta åt badmintonsporten.
Fritidschefen Maria Hägerstrand-Mattsson föreslog inför onsdagens möte att fritidsnämnden skulle gå in för att bygga en hoppgrop i ena ändan av Bollhalla – dock så att antalet badmintonbanor inte reducerades. Nämnden konstaterade att förslaget ryms inom det befintliga investeringsanslaget på 350.000 euro och att stadsstyrelsen kan beakta förslaget som en möjlig lösning.
Bäst tycker nämnden dock att det är om stadsstyrelsen går in för det förslag som nämnden tidigare gett, alltså att man bygger ut Bollhalla under 2011 för att i tillbyggnaden anlägga gropen.
– Det bedöms vara ett långsiktigt mer hållbart alternativ, skriver nämnden i sitt beslut. (ml)