DELA

Hoppgropen upp i stadsfullmäktige

GYMNASTIK/BADMINTON. I dag tar stadsfullmäktige upp frågan om anläggandet av en hoppgrop i Bollhalla.
Mariehamns gymnastikförening hoppas att man röstar för hoppgropen, medan BK Smash vill att ärendet läggs på is.
Förslaget som stadsfullmäktige tar ställning till gäller anläggandet av en hoppgrop i Bollhalla. Inför mötet förelås att en stor hoppgrop förverkligas i ena änden av Bollhalla, och att detta görs utan att antalet badmintonbanor i hallen reduceras.
– Vi är nöjda med det här förslaget. Det är det bästa av de realistiska förslagen som tagits fram, säger Mariehamns gymnastikförenings verksamhetsledare Ylva Grüssner.
Bland de andra förslag som diskuterats finns en helt ny hall för gymnastik och olika tillbyggnader av Bollhalla för hoppgropen.
– Visst skulle en gymnastikhall vara jättefint och underbart, men det är inte ekonomiskt realistiskt. Det är klart att det förslag som tagits fram innebär att det blir lite trångt för oss nu, men av de förslag som tagits fram är ändå det här det bästa, blir det så här så blir vi nöjda, säger Grüssner.

Överkörda
Badmintonklubben BK Smash å sin sida hoppas att stadsfullmäktige väljer att lägga hela hoppgropsärendet på is.
– Med tanke på det ekonomiska läge vi befinner oss i just nu tycker vi att man kunde lägga ärendet på is, ta fram en ordentlig plan för det hela och gå in för en mer långsiktig lösning senare, säger ordförande Per-Erik Wickström.
Wickström berättar att BK Smash oroas av ett förslag som nämnts tidigare under ärendets behandling. Gymnastikföreningen skrev då i ett brev till staden att man önskade få använda en bit av badmintonområdet för ansats, samt en av badmintonbanorna för att förvara redskap på.
– Vi blev redan av med fyra av våra sju banor när gymnastiken flyttade in i Bollhalla och vi skulle behöva minst fyra banor som alla ligger bredvid varandra. I dag har vi två banor på ett ställe och en bana på ett annat ställe i hallen. När man har juniorkurser får man springa emellan och instruera, det är inte hållbart alls.
Grüssner säger dock att gymnastikföreningen klarar sig även om man inte får använda en badmintonbana som förvaringsplats.
– Och vad gäller ansatsen skulle vi bara behöva rulla ut en matta någon gång ibland, till exempel i samband med tävling. Vi förstår ju att vi inte bara kan trampa in på någon annans område hur som helst, utan i så fall får vi förstås fråga först.
Wickström hoppas ändå att hoppgropen skjuts på framtiden.
– Vi känner oss överkörda av politikerna. Om förslaget röstas igenom kommer vi att skrika efteråt också, säger han.

MALIN LUNDBERG

malin.lundberg@nyan.ax

tfn 528 462


Foto: