DELA

Hästsportföreningen ska köpa anläggningen i Norrböle

TRAV. Nu har medlemmarna sagt sitt.
Ålands hästsportförening ska köpa anläggningen i Norrböle av landskapsregeringen till en kostnad av 373 000 euro.
– Jag tror att det kommer att bli ett lyft för oss, säger Barbro Carlsson, ordförande i föreningen.
Ålands hästsportförening äger redan marken som travbanan ligger på. Men de äger inte själva anläggningen dit byggnader som totohallen och stallet räknas. Banan tillhör, på sätt och vis, också landskapsregeringen eftersom det är de som har byggt den.
Landskapsregeringen har ett långtidsarrende på anläggningen, men redan i 2013 års budget fattade lagtinget beslut om att man skulle försöka avyttra travbanan och avsluta engagemanget i den.
– Hästsportföreningen äger marken, men eftersom det är svårt att sälja någonting man inte äger rakt av finns det möjlighet för arrendatorn att avsluta arrendet och då kan markägaren lösa in anläggningstillgångar som arrendatorn har på marken, säger Sölve Högman, chef för jordbruksbyrån och tillförordnad landskapsagronom.

Lånar pengar till köpet
Och vid ett medlemsmöte i gårkväll fattade Ålands hästsportförening beslut om att köpa anläggningen för 373 000 euro. De har ännu inte skrivit på något avtal, men har fått medlemmarnas godkännande att lösa in anläggningen.
– Landskapet vill sälja anläggningen, och vi har ett arrendeavtal som omförhandlas vart tionde år. Då kan man man antingen köpa anläggningen eller arrendera vidare. De ville höja hyran från 6 000 euro till 70 000 eller 80 000 euro, säger Barbro Carlsson, ordförande i Ålands hästsportförening.
Hur kommer ni att finansiera köpet?
– Det är inte helt och hållet klart ännu med allting, men den största delen blir med lånade pengar.
Men det finns fler fördelar, än de rent ekonomiska, för hästsportföreningen i att köpa anläggningen.
– Det är precis som med allting annat. Det man själv äger kan man göra lite mer vad man vill med. Vi kan bygga och planera utan någon annans inblandning, och jag tror att det kommer att bli ett lyft för oss, säger Barbro Carlsson.
Det har pratats om en inomhusanläggning tidigare. Skulle planerna för det underlättas genom att ni köper anläggningen?
– Ja, det är en dröm som vi har. Det ligger inte inom den närmsta framtiden. Visst är det någonting som vi skulle vilja förverkliga, men vi måste kanske bygga upp vår egen verksamhet innan vi bygger huset.

Totte Vesterlund

totte.vesterlund@nyan.ax