DELA

Hamnnämnden positiv till istrav

TRAV. Ålands Hästavelsförenings vill ordna istrav på Slemmern den 14 februari. Just så som det brukade vara innan travbanan invigdes år 1949. Och hamnnämnden i Mariehamn har sagt ja.
Nu är det upp till polisen och räddningstjänsten att besluta om säkerhetskraven kan uppfyllas.
Hamnnämnden sa i början av veckan ja till Ålands Hästavelsförening önskan om att få arrangera ett uppvisningstrav på Slemmerns is i Mariehamn om knappt två veckor.
– Just nu håller vi på att se över säkerheten och att vi uppfyller alla krav. Tanken är att det snart ska vara klart så att vi kan arrangera travet den 14 februari. Eftersom det ska vara ett traditionsenligt fastlagstrav är det just då som det bör vara, säger Jan Blomqvist, verksamhetschef för Ålands Hästavelsförening/Ålandstravet.


Gick emot direktörens förslag
Innan hamn- och räddningsnämnden röstade ja till istravet föreslog både hamndirektören och räddningsverket att arrangemanget inte ska genomföras på grund av säkerhetsskäl. De båda menar att det är för riskabelt med tanke på isens hållbarhet.
Det är nu upp till Ålands Hästavelsförening att kontakta polisen för att få tillstånd. Eftersom istravet är en offentlig nöjestillställning är det polisen som i samråd med räddningstjänsten fattar det slutgiltiga beslutet om evenemanget får genomföras.


Populär publiksport
Från 1900-talets början och flera årtionden framöver var istravet var en riktig publiksport på Åland.
Ungefär tre gånger om året ordnades det istrav ute på i första hand Slemmern inför en publik på runt 400 personer. Men så 1949 invigdes travbanan på Åland och då vallfärdade publiken dit i stället.

MARIA NYKVIST

maria.nykvist@nyan.ax