DELA

Gym i Mariebad kan ge stora intäkter

MOTION. – Vi bedömer att en extern operatör kan öka Mariebads omsättning med cirka fem procent genom att utveckla nya aktiviteter och erbjudanden.
Det skriver företaget Weedo som på uppdrag av fritidsnämnden i Mariehamn har utrett en konkurrensutsättning av Mariebad.
Fritidsnämnden beslöt den 19 mars i år att engagera företaget Weedo för att göra en utredning om en konkurrensutsättning av Mariebad. Nu är utredningen färdig och Weedo konstaterar att en extern operatör kan öka badanläggningens omsättning.
– Anläggningen har en konkurrenskraftig relaxavdelning som inom ett år har möjlighet att fördubbla sin omsättning genom att till exempel arrangera bastusittningar med mat och dryck som är öppen för allmänheten.
Utredarna tillägger att relaxavdelningen är en bra marknadsföringskälla mot företag, organisationer och andra grupper för att locka till sig fler besökare till Mariebad.
– En komplettering med moderna gym- och friskvårdsfaciliteter genererar stora intäkter som på sikt kan minska kommunens kostnader avsevärt, skriver de vartefter de konstaterar att Mariebad inte är lämpligt för konkurrensutsättning om inte en extern operatör ges möjlighet att vidareutveckla och komplettera anläggningens nuvarande utbud.

Nautilus och Medley
I utredningen pekar Weedo också på vilka olika entreprenörer som skulle kunna tänkas vilja driva Mariebad.
– Egenföretagandet kring turism och besöksnäringen har av tradition stark förankring på Åland vilket inte utesluter att nya företag kan bildas för att eventuellt driva verksamheten.
Weedo tror också att två stora aktörer på den svenska marknaden kunde vara intresserade – dels Medley, ett bolag som i dag driver 25 bad- och friskvårdsanläggningar och dels Nautilus, en etablerad aktör på gym- och friskvårdsmarknaden.
– Nautilus lägger anbud om ett gym finns att tillgå, eller kan etableras, i anläggningen. Nautilus investerar därmed gärna i utbyggnader av gym- och friskvårdsanläggningar, skriver utredarna.

Risk för högre priser
Utredarna konstaterar slutligen att Mariehamns stad skulle få en bättre kostnadskontroll och eventuellt minskade kostnader om de lade ut verksamheten i Mariebad på entreprenad. Dessutom skulle ett ökat utrymme för nytänkande och kommersiellt tänkande skapas med större kundfokusering.
Konsekvensen är att stadens intäktsmöjligheter minskar och att en konkurrenssituation gentemot föreningars verksamhet uppstår samt att kommunen får sämre insyn i verksamheten, vilket kan leda till ett minskat utrymme för befintlig verksamhet och att en annan prioritering mot allmänhet och föreningsliv uppstår än den som kommunen strävar mot.
– För Mariehamns invånare kan fördelarna med konkurrensutsättning sammanfattas med att fler och nya aktiviteter sannolikt kommer att bedrivas, ökad tillgänglighet och en utvecklad relaxverksamhet. Nackdelar som kan uppstå är risken för en minskad bemanning som kan leda till sämre service, säkerhet och fräschör. En extern operatör kommer med stor sannolikhet att se över nuvarande prislista för att höja snittintäkten från allmänheten, företag och föreningar, skriver utredarna.
På måndag presenterar Weedo sin utredning för fritidsnämnden och stadsstyrelsen.MALIN LUNDBERG