DELA

Grönt för konstgräsplanen

FOTBOLL. Den nya stadsplanen för Idrottsparkenområdet har vunnit laga kraft. Därmed kan en konstgräsplan anläggas redan i år.
Förvaltningsdomstolen förkastade det besvär som en granne till Idrottsparken lämnat in mot stadsplaneändringen.
– Sedan lämnades det aldrig in något besvär till högsta förvaltningsdomstolen och därmed har stadsplanen vunnit laga kraft, säger Maria Hägerstrand-Mattsson, fritidschef i Mariehamn.
Från IFK Mariehamns sida jublar man över beskedet.
– Det här är den bästa fotbollsnyheten för IFK Mariehamn och Åland på många år, säger föreningschefen Thomas Fonsell på IFK:s hemsida.
– På det idrottsliga planet betyder konstgräset otroligt mycket då vi nu både kvalitets- och kvantitetsmässigt kan utveckla fotbollen för de cirka 400 flick- och pojkspelare som vi har inom föreningen. Minst lika viktigt är konstgräset för vår turneringsverksamhet, som vi nu kan utöka och utveckla, tillägger han.
Arbetsprocessen gällande konstgräsplanen kan nu fortsätta och på fritidsnämndens nästa möte ska man diskutera avtalsförslaget för medfinansiering av planen mellan staden och IFK. Tanken är att konstgräsplanen ska stå klar i år och att uppvärmning ska kopplas på 2014.

Malin Lundberg

malin.lundberg@nyan.ax