DELA

FSI stöder kampanj mot homofobi

IDROTT. Finlands Svenska Idrott anser att kampanjen Våga vara dig själv – också inom idrott fyller en viktig funktion. Idrottsrörelsen skall erbjuda alla lika möjligheter att vara med och den bör präglas av tolerans. Det är viktigt att budskapet kring kampanjen Våga vara dig själv – också inom idrott får synlighet över allt i Finland.
Finlands Svenska Idrott har ett eget etiskt program, Idrott För Alla, under arbete som bland annat tar ställning mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
– Vi omnämner människovärdet i vårt etiska program som fortfarande är under arbete. Vi vill föra fram att alla är välkomna att idrotta – vi jobbar för en idrott som är ärlig, jämlik, tolerant och rättvis, säger enhetschef Tobias Karlsson som är sekreterare i arbetsgruppen som jobbar med det etiska programmet.
FSI:s etiska program planeras vara färdigt för utskick inom september månad och skall därefter fungera som värdegrund för tränare, utövare och andra aktörer inom idrotten. (jl)